Premiäravsnittet av Trygghetspodden är ute!

Premiäravsnittet av Trygghetspodden är ute!

I det allra första avsnittet av Trygghetspodden pratar Daniel, Klaus och Matti om vad Trygghetsfrämjandet är, varför vi dragit igång det här initiativet för ett tryggare Sverige, hur vi kommer att arbeta, och hur du kan hjälpa till. Du hittar podden på SoundCloud och...
Hur klingar “medborgargarde” i dina öron?

Hur klingar “medborgargarde” i dina öron?

Trygghetsfrämjandet har fått många reaktioner sedan vi lanserade och tillkännagav våra planer på att arbeta för ett tryggare Sverige. Vi är överväldigade av alla positiva reaktioner och påhejningar, men vi har också fått en och annan avvaktande eller till och med...
Krisberedskapsveckan 2017

Krisberedskapsveckan 2017

Idag den 8 maj drar den allra första Krisberedskapsveckan igång i Sverige, med aktiviteter i många kommuner runt om i landet där fokus ligger på vad människor själva kan göra för att stärka sin egen krisberedskap och vad man som medborgare kan bidra med vid allvarliga...
Trygghetsgrupper och lagen

Trygghetsgrupper och lagen

Svensk lag ger ett gott handlingsutrymme för aktiva trygghetsgrupper att verka. Till skillnad från vad somliga tror har inte bara grannsamverkan utan även medborgargarden stöd i lagen så länge de inte övergår i väpnade miliser. Det är alltså lagligt att driva både...
Sverige har blivit en nattvandrarstat

Sverige har blivit en nattvandrarstat

Att tala om “Nattväktarstat” leder tankarna till socialisten Ferdinand Lasalle, som myntade begreppet i Berlin 1862. I en nattväktarstat har staten som uppgift att garantera medborgarnas säkerhet och inte mycket mer. Samhället har hand om försvar, polis och...