Sverige har blivit en nattvandrarstat

Sverige har blivit en nattvandrarstat

Att tala om “Nattväktarstat” leder tankarna till socialisten Ferdinand Lasalle, som myntade begreppet i Berlin 1862. I en nattväktarstat har staten som uppgift att garantera medborgarnas säkerhet och inte mycket mer. Samhället har hand om försvar, polis och...