Trygghetsgrupper och lagen

Trygghetsgrupper och lagen

Svensk lag ger ett gott handlingsutrymme för aktiva trygghetsgrupper att verka. Till skillnad från vad somliga tror har inte bara grannsamverkan utan även medborgargarden stöd i lagen så länge de inte övergår i väpnade miliser. Det är alltså lagligt att driva både...