Trygghetsfrämjandet har fått många reaktioner sedan vi lanserade och tillkännagav våra planer på att arbeta för ett tryggare Sverige. Vi är överväldigade av alla positiva reaktioner och påhejningar, men vi har också fått en och annan avvaktande eller till och med negativ reaktion.

Varför?

Jo, för att vi uppmuntrar inte bara grannsamverkan och nattvandring utan också medborgargarden. “Medborgargarde” är ett mycket stigmatiserat ord i Sverige, men ordets innebörd är inget annat än “frivillig vaktstyrka”.

Begreppet medborgargarde syftar alltså på medborgare som själva tagit på sig uppgiften att, inom lagens råmärken, vakta och skydda sig själva, sin egendom eller sin omgivning genom dels brottsförebyggande arbete men också, om situationen kräver, genom att ingripa för att avstyra pågående brott med stöd av lagarna om nödvärnsrätt och envarsgripande.

Medborgargarden arbetar 99% brottsförebyggande genom till exempel trygghetsvandringar. Det är de 1% av situationer där samvetet kräver att man ingriper för att skydda liv eller egendom som gör en nattvandringsgrupp till ett medborgargarde. De allra flesta nattvandringsgrupper är medborgargarden – för vilka nattvandrare skulle inte rycka in för att skydda någons liv?

En person som reagerat på Trygghetsfrämjandet och det här med medborgargarden är Boris Benulic, som skrev så här på Facebook:

Håller du med Boris?

Isåfall kan du stötta vårt arbete genom att bli medlem i Trygghetsfrämjandet. Bli medlem idag!

Share This