Får privatpersoner övervaka hur som helst? Det korta svaret är: Ja, så länge det sker på din privata egendom dit allmänheten inte har tillträde.

Kameraövervakning av din egendom bidrar inte bara till att förebygga brott genom att verka avskräckande (t.ex. genom skyltning) utan kan också göra oerhörd skillnad för att klara upp ett eventuellt brott som sker. Materialet från kameraövervakningen kan hjälpa polis och rättsväsende att hitta och döma skyldiga.

Kameraövervakningslagen (2013:460) har bestämmelser kring kameraövervakning, men lagen gäller inte för privatpersoner som övervakar sin egendom där allmänheten inte har tillträde. Där är det alltså fritt fram att övervaka. Dock finns det regelverk för vad som räknas som privat kameraövervakning.

Lagtext:

5 § Lagen gäller inte vid kameraövervakning av en plats dit allmänheten inte har tillträde, om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Kameraövervakning inne i en bostad innefattas heller inte av lagen, så länge den bedrivs av den som bor där. Samma undantag gäller även övervakning av andra byggnader än privatbostäder så som garage, båthus, bodar och tomtmark. Detsamma gäller privatägda fordon, så länge det är insidan som övervakas.

Kameror i en privatbostad som är kopplade till en larmcentral (hemlarm) omfattas inte heller av lagen, om övervakningen sker i rent privat syfte. För så kallade kameraattrapper, alltså kameror som inte är inkopplade eller igångsatta gäller heller inte lagen.

Övervakning av en plats dit allmänheten har tillträde, till exempel en butikslokal, kräver däremot tillstånd. Det söker man skriftligen hos Länsstyrelsen i det län där man vill övervaka. En ansökan om tillstånd till kameraövervakning ska enligt 17 § i Kameraövervakningslagen innehålla uppgift om och beskrivning av:

1. den som ska bedriva kameraövervakningen och i förekommande fall den som ska ha hand om övervakningen för tillståndshavarens räkning,
2. ändamålen med kameraövervakningen,
3. den utrustning som ska användas,
4. den plats där utrustningen ska placeras och det område som kan övervakas, och
5. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för prövningen av ärendet.

Enligt 9 § ska tillstånd till kameraövervakning ges “om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.” Materialet från övervakning av en plats dit allmänheten har tillträde får inte sparas längre än två månader.

Att övervaka sin privata egendom på både utsidan och insidan är ett bra verktyg för att främja tryggheten och förebygga brott i vårt samhälle, och det behöver inte kosta en förmögenhet att komma igång.

Bor du i en lägenhet med bara en ingång kan det räcka med en enda IP-kamera för 500-1,000 kronor som du kan övervaka smidigt från din smartphone. Bor du i villa med många möjliga ingångar kan du börja med en kamera och sen bygga på med fler för att täcka större delar av egendomen.

För ytterligare läsning för näringsidkare, finns nedan två länkar som svarar på alla frågor avseende Kameraövervakningslagen.

Trygghetsfrämjandet kommer framöver att både skriva om, jämföra och demonstrera olika kameror som är lämpliga för övervakning av små och stora ytor. Vill du vara säker på att inte missa det, skriv upp dig på vårt nyhetsbrev här längst ner på sidan. Du kan också gilla oss på Facebook och följa oss på Youtube där vi delar artiklar och videor.

Share This