Idag den 8 maj drar den allra första Krisberedskapsveckan igång i Sverige, med aktiviteter i många kommuner runt om i landet där fokus ligger på vad människor själva kan göra för att stärka sin egen krisberedskap och vad man som medborgare kan bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. I grund och botten handlar krisberedskap om att säkra tillgången till:

  • Mat
  • Vatten
  • Värme
  • Kommunikation

I händelse av kris kan man inte räkna med att kunna köpa mat i butiken eller få rent vatten ur kranen. Din mobil kanske inte fungerar, och värmen kan sluta fungera mitt i den kalla vargavintern. Syftet med Krisberedskapsveckan är att få dig att börja tänka på alla de kriser som kan drabba dig, och hur du kan börja förbereda dig.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som startat kampanjen tillsammans med många svenska kommuner, och budskapet för i år är “Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?”. Som individer har vi alla ett ansvar för att ha beredskap inför kriser, vare sig det handlar om en samhällskris eller en personlig kris, som MSB berättar:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap“Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Men det offentliga behöver ge privatpersoner verktyg för att de ska kunna ta sitt ansvar, exempelvis användbar information med konkreta råd och tips på hur människor kan förbereda sig och agera om något händer. Människors riskmedvetenhet, ansvarstagande och förmåga utgör grunden i krisberedskapen.”

MSB rekommenderar att du har beredskap för att klara dig på egen hand i minst tre dygn, 72 timmar. Trygghetsfrämjandets rekommendation är att du siktar på 10 dygn på en gång, eftersom det inte handlar om stora kostnader och det dessutom är enkelt att räkna på 10 dagar. Vi kommer gå in djupare på de här rekommendationerna framöver och visa exakt hur du kan bygga beredskap för 10 dagar, så se till att följa oss på t.ex. Facebook så du inte missar det!

Krisberedskap stärker inte bara vår trygghet som individer och familjer utan det stärker också hela samhället. Ju fler vi är som har en god hemberedskap desto fler kommer vi vara som är rustade att hjälpa våra medmänniskor när krisen kommer. Att själv vara förberedd är en förutsättning för att kunna hjälpa andra, för annars kommer man ju själv vara den som behöver hjälp.

Krisberedskapsveckan är en långsiktig och återkommande satsning från MSB som möjligen har tagit inspiration från den amerikanska motsvarigheten National Preparedness Month, en kampanj som anordnas av myndigheten FEMA i september varje år. Tanken är att den kampanjen ska påminna medborgarna om att alla i samhället måste ta steg för att förbereda sig, nu och genom hela året, på de olika kriser som kan påverka oss där vi bor, arbetar och vistas. För som MSB konstaterar i sin kampanj:

Någon gång händer det. Frågan är bara när.

Kommer du vara redo när krisen kommer? Krisberedskapsveckan är ett bra tillfälle att komma igång och fundera över hur du kan säkra tillgången på dricksvatten, mat, värme och kommunikation innan krisen är här. Du kan räkna med att Trygghetsfrämjandet kommer att peppa dig hela veckan.

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Share This