“Sverige har aldrig varit tryggare” hör man ibland i nyheter och samhällsdebatten. Det vore fint om det vore sant, men tyvärr stämmer det inte.

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016 som Brottsförebyggande rådet (Brå) genomför varje år visade att var tredje kvinna i Sverige känner sig ganska eller mycket otrygg eller att hon på grund av otrygghet låter bli att gå ut. Var tredje kvinna. Enligt samma undersökning upplever nästan var tredje svensk över 45 år stor oro över brottsligheten i samhället.

Men det är inte bara den upplevda otryggheten som har ökat i Sverige de senaste årtiondena utan även den faktiska otryggheten.

Kriminaliteten i Sverige har ökat kraftigt sedan 1950-talet. Sedan 1975 har antalet anmälda brott ungefär fördubblats enligt Brottsförebyggande rådet (Brå), från drygt 755 000 anmälda brott 1975 till drygt 1 504 000 under 2015. Under samma period har Sveriges befolkning bara ökat 20% enligt Statistiska centralbyrån(SCB), vilket innebär en ökning med 66.3% av antalet anmälda brott per invånare.

Det finns en teori som går ut på att hela den explosionsartade ökningen av antalet anmälda brott beror på ökad anmälningsbenägenhet och på att nya typer av brott har tillkommit. Den teorin har inga säkra belägg. Att då satsa vår och framtida generationers trygghet på det antagandet är inte bara passiviserande utan rent ut sagt farligt. Trygghetsfrämjandet arbetar istället utifrån antagandet att brottsligheten faktiskt har ökat kraftigt i Sverige de senaste årtiondena – och att vi tillsammans klarar av att göra någonting åt det.

Men problemet är inte bara att det begås fler brott, utan också att så få brott klaras upp. Förra året uppklarades bara 2.4% av anmälda inbrott i bostad, fritidshus, vind och källare. Vid 98 av 100 inbrott gick alltså gärningsmännen helt utan straff, och offren helt utan rättvisa. Oavsett om brott klaras upp eller inte så är offrens känsla av trygghet förstörd för lång tid.

Ingenting tyder på att det är på väg att ljusna. Det kommer att bli värre innan det blir bättre. Nu måste vi erkänna verkligheten omkring oss.

Sverige upplevs som allt mer otryggt och Sverige har blivit allt mer otryggt. Samtidigt är även samhällets beredskap för kriser svag. Förändring krävs.

Var med och skapa trygghet

TrygghetsfrämjandetTrygghetsfrämjandets filosofi är att den förändringen måste vi själva stå för. Vi kan göra oerhört mycket för tryggheten där vi bor. Vårt mål är att uppmuntra vanligt folk att ta mycket större ansvar för närsamhällets trygghet. Det gör vi genom att synliggöra och stödja trygghetsgrupper i Sverige, samt sprida kunskap kring hur man främjar trygghet, förebygger brott och stärker sin krisberedskap som individ och som lokalsamhälle. Vi arbetar för ett tryggare Sverige för våra barn att växa upp i.

Grupperna som du hittar genom Trygghetsfrämjandet är fristående och självfinansierade lokala rörelser bestående av människor som brinner för sin stad, by, förort, stadsdel eller sitt lokalsamhälle – sin hembygd helt enkelt. Det kan handla om grannsamverkansgrupper, nattvandringsgrupper eller medborgargarden. Vi har valt att kalla dom trygghetsgrupper. Genom Trygghetsakademin får frivilliga och ledare utbildningar, handledning och inspiration kostnadsfritt.

Genom vår samverkansplattform Trygghetsforum kan man utbyta erfarenheter och lära sig hur man på bästa sätt skapar trygghet där man bor. Första trygghetsgruppen vi har glädjen att välkomna är Trygga Husie i Malmö som startades förra året efter ett antal överfallsvåldtäkter, och som beskrevs av Expressen som “en reflexprydd folkrörelse med pannlampa”.

Kommunpolisen Glen Sjögrens kommentar var att det var “skitbra” och att “det är det här som kommer att krävas i framtiden. Känner man ansvar för sitt eget område så varför skulle man inte vara ute och hjälpa till och skapa trygghet.”

Ja, varför inte?

Vi håller med Glen. Vad som krävs för att ta Sverige ur den här trygghetskrisen är en ny folkrörelse för trygghet, där vi alla engagerar oss för tryggheten i vår hembygd. Lite som det var förr i världen då folk tog mer eget ansvar för sin trygghet och hjälptes åt som grannar.

Det räcker inte att förlita sig på att politiker och polis ska ta oss ur krisen någon gång i en avlägsen framtid. Vi har inte råd att vänta. Priset är för högt.

Som medlem tar man ställning för ett tryggare Sverige

Genom att bli medlem i Trygghetsfrämjandet tar du ställning, och ansvar, för vilket samhälle du vill ha. Genom medlemskapet stöttar du Trygghetsfrämjandets arbete med 360 kronor per år, strax under en krona per dag. Vi tar inte emot bidrag från staten utan finansieras uteslutande av våra medlemmar och genom gåvor, precis som vi vill att det ska vara.

10% av medlemsavgifterna går oavkortat till Trygghetskassan, ur vilken vem som helst kommer kunna ansöka om särskild hjälp – eller nominera någon som behöver hjälp. Primärt handlar det om att stödja brottsoffer, men det kan också handla om att stödja en trygghetsgrupp eller individ i ett särskilt utsatt område som behöver finansiellt stöd till informationsmaterial, övervakningsutrustning, larm, kommunikationsutrustning, personskydd, vakthund, eller annan trygghetsfrämjande och brottsförebyggande utrustning. Utöver 10% av medlemsavgiften kan man även donera eller testamentera direkt till Trygghetskassan.

Resterande 90% av medlemsavgifterna och donationer går till att driva verksamheten. Vi redan påbörjat arbetet med att sprida kunskap och erfarenheter genom artiklar, vår podd Trygghetspodden och utbildning. Målet är att skapa medvetenhet kring trygghetsfrågor och ge folk självförtroende och kunskap om alla möjligheter de faktiskt har att ta tryggheten i egna händer.

Vi måste hjälpas åt för att värna vår rätt att leva i trygghet här i Sverige. Rättigheter måste försvaras, och återerövras när de förloras.

Nu återerövrar vi tryggheten – tillsammans.

Share This