Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/sjbrgorg/trygghet.org/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4993
Villkor

Villkor

Medlemsvillkor

Våra medlemmar förväntas följa svensk lag och ansvarar för sina egna handlingar. Trygghetsfrämjandet tar ej ansvar för medlemmars eller Trygghetsgruppers handlingar.

Samtycke enligt personuppgiftlagen

Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss levande person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Vi följer PuL och skyddar personuppgifter genom omfattande säkerhetsåtgärder. Genom att fylla i rutorna samtycker du till att Trygghetsfrämjandet behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med PuL och vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna kan exempelvis vara namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av, dina åsikter i sådana frågor samt uppgifter om dina levnadsförhållanden. Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhälls- och politiska frågor. Dessutom kommer uppgifter om din öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick att sparas, men vi kommer inte att använda oss av de uppgifterna på individnivå.

Särskilt om uppgifter i samband med köp och donationer: I samband med köp eller donationer kommer (utöver uppgifterna ovan) även uppgifter om betalningssätt och betalkortinformation behandlas, men enbart för att genomföra betalningen och för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi sparar inte betalkortinformation efter betalningens genomförande, om du inte väljer att göra en återkommande betalning – då sparas dina betalkortuppgifter hos vår betalningspartner tills du väljer att upphöra med din återkommande gåva eller kontaktar oss för att avregistrera dig. Våra betalningspartner uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) som är ett globalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandard för hantering av kontoinformation, framtagen av bl.a. betalkortsbranschen. För att skydda din betalkortsinformation och andra känsliga personuppgifter mot obehörig åtkomst sker transaktionen över SSL och informationen krypteras.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom den politiska arenan, genom att ta kontakt (via exempelvis e-post och telefon) med de som lämnar personuppgifter och att mot bakgrund av personuppgifterna kunna anpassa utskick och annan kommunikation om vår politiska verksamhet (t.ex. information om våra aktiviteter och kampanjer) och om vår politik, så att de passar varje individ eller så att de passar grupper av personer. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag i olika grupper av personer.

Uppgifterna kommer endast att behandlas av Trygghetsfrämjandet och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL och i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan.

Du har enligt 26 § PuL rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter undertecknad ansökan skickad till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § PuL begära rättelse av personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan också återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.

Share This